מתמטיקה (5 יח"ל) - שאלון 806 - חלק ב' - 1

מתמטיקה (5 יח"ל) - שאלון 806 - חלק ב' - 1 / בני גורן

רוצה פתרון לשאלה?
כל מה שצריך זה להכניס את מספר העמוד ומספר השאלה,
ללחוץ על כפתור הפתרון, והפתרון יוצג באופן אוטומטי.
חיפוש מוצלח!

מס' עמוד מס' שאלה
 

שאלה זו נפתרה ע"י צוות האתר

להדפסת הפתרון:

 

לרשימת הספרים: חטיבה | תיכון