הפתרונות!

ברוכים הבאים לעמוד הפתרונות לאורחי האתר.

למטה מופיעה רשימה מדגמית של ספרי הלימוד והבגרויות שפתרונות לשאלות המופיעות בהם הוכנסו למאגר הפתרונות באתר.
על מנת להתרשם מן הפתרונות לדוגמה ניתן לבחור כל אחת מן השאלות שתחת הספרים והבגרויות.
משתמשים בעלי מנוי נהנים מגישה חופשית לכל הפתרונות המצויים באתר!

לעמוד ההרשמה »

 

ספרי הלימוד

ע"מ לצפות בפתרון לשאלה יש ללחוץ על מספר השאלה הרצויה.

מתמטיקה (4 ו-5 יח"ל) - שאלון 804/806 - חלק א מתמטיקה (4 ו-5 יח"ל) - שאלון 804/806 - חלק א / בני גורן
עמוד 351 שאלה 22
עמוד 694 שאלה 44
עמוד 892 שאלה 47
מתמטיקה (4 ו-5 יח"ל) - שאלון 804/806 - כרך א מתמטיקה (4 ו-5 יח"ל) - שאלון 804/806 - כרך א / יואל גבע
עמוד 181 שאלה 6
עמוד 496 שאלה 14
עמוד 532 שאלה 39
מתמטיקה לכיתה ט - חלק א מתמטיקה לכיתה ט - חלק א / יצחק שלו/אתי עוזרי
עמוד 92 שאלה 49
עמוד 232 שאלה 22
עמוד 333 שאלה 41
מתמטיקה (5 יח"ל) - שאלון 806 - חלק ב' - 1 מתמטיקה (5 יח"ל) - שאלון 806 - חלק ב' - 1 / בני גורן
עמוד 32 שאלה 49
עמוד 305 שאלה 21
עמוד 550 שאלה 23

בגרויות - משרד החינוך

שאלון ג (003)

קיץ תשס"ז - מועד ב שאלה 2
קיץ תשס"ז שאלה 4
חורף תשס"ז שאלה 1

שאלון ה (005)

קיץ תשס"ז - מועד ב שאלה 1
קיץ תשס"ז שאלה 6
חורף תשס"ז שאלה 2
חורף תשס"ו שאלה 3

שאלון ז (007)

קיץ תשס"ז שאלה 1
חורף תשס"ז שאלה 3
קיץ תשס"ו - מועד ב שאלה 5