קצת עלינו

אתר פותרים הוקם עבורכם!
האתר נוסד ע"י צוות של מורים מקצועיים המכירים היטב את הקשיים בפניהם אתם עומדים.
אתר פותרים מספק עבורכם פתרונות אך עם זאת מומלץ להתמודד עם השאלות באופן עצמאי ולהשתמש באתר למטרות עזר בלבד.
אם לא עלה בידכם לפתור שאלה מסויימת בכוחות עצמכם, השתמשו בפתרונות המוצעים על מנת לצלוח את השלב בו התקשתם.